ÜRÜNLER

Dar Kesit

 

 

 

 

 

- Sıcaklık aralığı –40°C ila +80°C,
- Gelişmiş çalışma pürüzsüzlüğü,
- ISO 1813’e göre elektriksel olarak iletken,
- Şarta bağlı olarak yağa karşı dirençli,
- Tropik iklimler için uygun,
- Tozdan etkilenmez.